Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Crafty Fun kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Crafty Fun, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Crafty Fun verstrekt. Crafty Fun kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

WAAROM CRAFTY FUN GEGEVENS NODIG HEEFT

Crafty Fun verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Crafty Fun uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG CRAFTYFUN GEGEVENS BEWAART

Crafty Fun bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Crafty Fun verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Crafty Fun worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Crafty Fun gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Crafty Fun maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Crafty Fun te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Crafty Fun heeft hier geen invloed op.

Crafty Fun heeft Google geen toestemming gegeven om via Crafty Fun verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@craftyfun.nl. Crafty Fun zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Crafty Fun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Crafty Fun maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Crafty Fun verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Crafty Fun op via info@craftyfun.nl. www.craftyfun.nl is een website van Crafty Fun. Crafty Fun is als volgt te bereiken:

Postadres: De Ruyterstraat 35, 4371 BB Koudekerke

Vestigingsadres: De Ruyterstraat 35, 4371 BB Koudekerke

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 29550343

Telefoon: 06-27470111

E-mailadres: info@craftyfun.nl

 

Download

Copyright © 2019 MrL0co & Crafty Fun. All rights reserved.